แบบประเมินระดับแผนก/สาขาวิชา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2010 เวลา 06:10 น.

แบบประเมินสาขาวิชา ประกาศษณีบัตรวิชาชีพ (ปวช)

แบบประเมินแผนกวิชา (ระยะสั้น)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2010 เวลา 01:47 น.
 

เวลาวันนี้

Ulti Clocks content

poll02

ความพึงพอใจการดำเนินรายรายการของพิธีกร
 

Poll

ความพึงพอใจการจัดเวที
 

poll03

ความพึงพอใจการแสดงบนเวที
 

poll04

ความพึงพอใจคุณภาพของแสง สี เสียง
 

poll05

ความพึงพอใจตำแหน่งที่จัดงาน