ตัวชี้วัดที่ 2.2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 09 กรกฏาคม 2010 เวลา 11:02 น.

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 

เวลาวันนี้

Ulti Clocks content

poll02

ความพึงพอใจการดำเนินรายรายการของพิธีกร
 

Poll

ความพึงพอใจการจัดเวที
 

poll03

ความพึงพอใจการแสดงบนเวที
 

poll04

ความพึงพอใจคุณภาพของแสง สี เสียง
 

poll05

ความพึงพอใจตำแหน่งที่จัดงาน